Kurumsal

Misyon ve Vizyonumuz

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyonumuz

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak; mesleki bilgi ve deneyime sahip, hasta haklarını bilen, savunuculuğunu üstlenmiş, yasal görev ve sorumluluklarını bilen, sahip çıkan, kurumun temel değerlerini yansıtan, katılımcı yönetime önem veren, bilimsel araştırma sonuçlarını esas alan bakım modellerine sahip, bireyin ve ailenin değerlerine saygı duyan, etik değerlerle hareket eden, hemşirelik hizmetlerinde bağımsız rollerini profesyonel anlayışla yerine getiren, uluslararası kalite standartlarında hemşirelik bakımı sunmaktır.

Vizyonumuz

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi hemşireleri olarak; hasta haklarını savunan, hasta/çalışan güvenliğini ve insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş, değişime ve gelişime açık, otonomi sahibi, bilimsel düşünce gücü ile hareket eden hemşirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararası platformda ilk tercih edilen olmaktır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri;

Mesleki bilgi ve deneyime sahip, hasta haklarını gözeten ve bu hakların savunuculuğunu üstlenmiş, yasal görev ve sorumluluklarını bilen, kurumun temel değerlerini yansıtan, katılımcı yönetime önem veren, bilimsel araştırma sonuçlarını esas alan bakım modellerine sahip, bireyin ve ailenin değerlerine saygı duyan, etik değerlerle hareket eden, hemşirelik hizmetlerinde bağımsız rollerini profesyonel anlayışla yerine getiren, uluslararası kalite standartlarında hemşirelik bakımı sunmayı amaç edinmiş bir ekipten oluşmaktadır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi hemşireleri olarak amacımız; hasta haklarını savunan, hasta/çalışan güvenliğini ve insana bütüncül yaklaşımı benimseyerek değişime ve gelişime açık, otonomi sahibi, bilimsel düşünce gücü ile hareket eden hemşirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararası platformda ilk tercih edilen olmaktır.

Müdürlük olarak ekip çalışmasının önemine inanıyor, ekibi oluşturan paydalardan en büyüğünün hiç şüphesiz sağlık personeli içindeki ‘‘hemşire’’ grubunun olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda multidisipliner yaklaşım ile tüm paydaşlarımızla sıkı bir iş birliği içinde kurmak ve   bu işbirliği içine hasta ve ailesi de dahil edilerek en iyi ve güvenli hemşirelik bakımını sunmak ana hedeflerimizden biridir.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekibimiz genç, dinamik, en son ve yeni mesleki eğitimlerle donatılmış üyelerden oluşmaktadır. Hemşirelik hizmetleri olarak; hemşirelerimizin kaliteli bir oryantasyon ve hizmet içi eğitim süreci yaşamalarına olanak tanıyarak kendine güvenli, otonomisi olan, mutlu, katılımcı, araştırmacı hemşire modelleri oluşturmaya önem vermekteyiz. Ayrıca hemşirelerimiz sertifikalı eğitim, yüksek lisans ve doktora programları gibi mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik gerekli programlara katılmaları teşvik edilerek alanında uzman profesyoneller olmaları desteklenmektedir.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hemşire olmak; hayat boyu edineceğimiz bilgi, deneyim ve yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz,  bizleri sürekli geliştiren ve sonu olmayan bir gelişim yolculuğudur. Araştırmacı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşire kadromuzla en iyi hemşirelik hizmetini sunmaya yönelik ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam etmekte olup; kaliteli ve uluslararası düzeyde hemşirelik hizmetlerine sağladıkları katkılarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza değerli emekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin