Kurumsal

Mevzuat

Küçült Yazı Tipi Büyüt

- Hemşirelik Kanunu (1954 Tarih Ve 6283 Sayılı) www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf 

-Hemşirelik Yönetmeliği (8.03.2010 tarih ve 27515 sayılı )

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13830&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hemşirelik yönetmeliği 

-Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.04.2011 tarih)  

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği  

-13.02.2011 tarih ve 6111 nolu torba yasa

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin