Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMAÇ: Hasta ve hasta yakınlarını, sağlık personellerini yara ve ostomi bakımı konusunda eğitmek, bireylerin bakımında güncel olan en iyi kanıt ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak, yara ve ostomi bakımının maliyeti, bakım ürünlerinin etkileri, diğer sağlık personelinin bakıma ilişkin bilgi ve tutumları konusunda araştırma yapmak, stoma ve yara bakımı ile ilgili yapılan diğer araştırmaları desteklemek ve yapılan araştırma sonuçlarını kullanabilmektir.

DAYANAK: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu esas alınarak; 8/3/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde ve 19/4/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek-2 ye dayanılarak hazırlanmıştır.

HEDEFLER

 1. Hasta bireye verilen hizmetin kalitesini arttırmak,
 2. Hasta ve hasta yakınlarına, stoma bakımı (cilt temizliği, torbanın değiştirilmesi vb.) yapabilme, stoma bakım ürünlerini tanıma ve uygun ürün seçme becerisi kazandırmak,
 3. Bireyin, öz-bakım yeterliliğinin sürdürülmesini sağlamak,
 4. Hasta ve hasta yakınlarının hastanede kalış sürelerini kısaltmak, yaşam kalitelerini arttırmak,
 5. Hastaların verilerinin düzenli kayıt edilmesi, oluşturulan kayıtların klinik prevelans ve istatistiksel çalışmalarda kullanılmasını sağlamak,
 6. Bası yarası açısından risk grubundaki hastalara doğru ve kaliteli bakım vererek bası yarası oluşumunu önlemek,
 7. Servis hemşirelerinin ve hasta yakınlarının yarayı değerlendirme ve bakımında, doğru bilgileri ve teknikleri kullanmalarını sağlamaktır.

 

STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Stoma, yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireyi, fiziksel ve psikososyal açıdan değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını ilgili formlara kaydeder. Değerlendirme sonuçları ve ilgili kaynaklardan (hasta dosyası gibi) edinilen verileri yorumlayarak hemşirelik tanılarını belirler.
 2. Gereksinim duyulan hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar ve yürütür. Hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir ve bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik bakımını yeniden düzenler.
 3. Hastanın ameliyat öncesi hazırlığında cerrahla birlikte stoma bölgesini belirler.
 4. Ameliyat sonrası erken dönemde (24 saat içinde) stoma ve peristomal cildi değerlendirir, stomayı erken dönem komplikasyonları açısından değerlendirir, gaz, gaita ve idrar çıkışını kontrol eder.
 5. Stomanın tipine, biçimine ve çapına uygun adaptörü / torbayı ve yardımcı stoma bakım ürünlerini uygular.
 6. Stomanın ve stoma çevresindeki cildin bakımını yapar.
 7. Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalarda kolostomi irrigasyonu yapar, sonucunu kaydeder.
 8. Uygun hastalarda hekimle işbirliği içinde lavman (ante-grade continent) yapar.
 9. Stoma çevresinde gelişen cilt problemlerinde cilt bakımı yapar.
 10. Stomaya ilişkin komplikasyonlarda ilgili hekimle işbirliği yaparak gerekli uygulamaları (kemer ve korse uygulama, prolapsusun elle redüksüyonu, ileostomi lavajı, kanamanın durdurulması, suppozituar ve lavman uygulama) yapar.
 11. Fistül bakımı yapar ve fistül çevresindeki cildi korur.
 12. Gastrostomi, jejenostomi ve beslenme tüpü yerleştirilen durumlarda tüpün ve ostomi çevresindeki cildin bakımını yapar.
 13. Yarayı değerlendirerek, yaranın mekanik temizliği, irigasyonu, pansumanı ve bandaj uygulamasını yapar.
 14. Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım uygulamalarını değerlendirerek en etkili ürüne karar verir ve hasta/ hasta yakınlarını ve ekibi yönlendirir.
 15. Basınç ülseri açısından risk grubunda yer alan hastaları değerlendirir. Basınç ülseri gelişmesi durumunda basınç ülserini değerlendirir, ülserin iyileşmesini sağlayacak uygun bakım ve tedavi edici uygulamaları yapar.
 16. Hastaya yapılan bakım ve tedavi uygulamaları/gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak bölüm hemşirelerine/ilgili ekibe teslim eder.
 17. Stoma, yara ve inkontinans bakımında asepsi ilkelerine uyar ve bu ilkelere uyulmasını sağlar.
 18. Stoma, yara ve inkontinansa yönelik kayıt formlarını geliştirerek bakım verdiği hastalara ilişkin hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz kaydeder.
 19. Yürütülen çalışmalara ait toplantı tutanakları, raporlar ve diğer dokümanların ilgili birimde muhafaza edilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin