Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMAÇ: Farklı kliniklerde çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının tanışarak ortak paylaşımda bulunmalarını sağlamak ve motivasyonlarını artırarak kurumsal birlik ve bütünlük bilinci oluşturmaktır.

DAYANAK: BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 17. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

HEDEFLER

  1. Farklı kliniklerde çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının tanışarak ortak paylaşımda bulunmalarını sağlamak,
  2. Çalışanların etkinliklere aktif katılımları sonucu gerek iş, gerekse sosyal hayatta kişisel iletişim ve paylaşımlarını bir üst seviyeye taşımak,
  3. Sosyal faaliyet ve etkinliklerle iş stresinden uzaklaşmalarını sağlamaktır. 

GÖREVLER

  1. Hemşirelerin birbirleriyle mesai saatleri dışında da iletişim kurmalarını sağlayacak ve birlik ve beraberliği pekiştirecek organizasyonlar (gezi, yemek vb ) düzenler.
  2. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen etkinliklerin duyurularının yapılması, organize edilmesi ve yürütülmesinde aktif yer alır.
  3. Çalışma grubu başkanı önderliğinde her ay toplantı düzenler ( Başkanın toplantıya katılamadığı durumlarda yardımcısı toplantıya başkanlık eder). Görüşülen konuları ve alınan kararları rapor halinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne sunar.
  4. Yapılacak etkinliklerin duyurulması ve servislerden gelen isteklerin değerlendirilmesi amacıyla, belirli dönemlerde tüm servislerin sosyal etkinlikler çalışma hemşireleriyle toplantılar düzenler.
  5. Yıl içinde yapılan tüm sosyal faaliyetlerin analizini yaparak rapor halinde Müdürlüğe sunar.
  6. Yürütülen çalışmalara ait toplantı tutanakları, raporlar ve diğer dokümanların muhafaza edilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin