Kalite Kontrol Çalışma Grubu

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMAÇ: BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan sağlık personelinin; eğitsel, kültürel ve sosyal anlamda gelişimini sağlamak amaçlı kurulan ilgili komiteler ve özel dal hemşireleri işbirliğiyle mesleki ve kurumsal bilinci oluşturmaktır. Ayrıca, Hemşirelik Hizmetlerinden yararlanan bireye eşit hizmet ve bakım sunmada kalite standartlarını geliştirmektir.

DAYANAK: BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 17. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

HEDEFLER

 1. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ortak dil oluşturmak,
 2. Yüksek kalitede bakım vermek,
 3. Hasta bireye uygulanan tedavinin uygun ve doğru şekilde uygulanmasını sağlamak,
 4. Sıfır hata ile çalışmak,
 5. Hizmet Kalite Standartları çalışmalarıyla hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak,
 6. Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hasta mahremiyetini sağlamak,
 7. Sağlık çalışanlarına kurumsal bilinci aşılamak ve geliştirmek,
 8. Mesleki etik ve deontoloji bilinci ile mesleğimizin icra edilmesini sağlamaktır.

      GÖREVLER

 1. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışma gruplarının ve özel dal hemşirelerinin çalışmalarını takip eder, öneriler sunar ve sonuçları değerlendirerek Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne rapor halinde sunar.
 2. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışma gruplarının, yıllık çalışma planlarını değerlendirir ve faaliyet sonuçlarını rapor halinde Müdürlüğe sunar.
 3. Hemşirelik hizmetlerinde Eğitim Hemşiresi ile koordineli çalışarak ortak dil oluşturulmasını sağlar ve hasta bakım kalitesini arttırmak için bakım standartları oluşturma/güncelleme sürecini takip eder.
 4. Hemşirelik bakımı ve işleyişi doğrultusunda prosedür, talimat ve formlar oluşturur, gerektiğinde revize eder ve ihtiyaç halinde Eğitim Hemşiresi ile işbirliği yaparak yeni talimatlar oluşturur.
 5. Hemşirelikte yapılan bilimsel gelişmeleri takip eder ve yeni uygulamaları paylaşır.
 6. Hemşirelik bakım uygulamalarını kontrol eder ve standardizasyonunu sağlar.
 7. Servis vizitleri için öneriler sunar.
 8. Kalite İndikatörlerini ve İndikatör formlarını oluşturur.
 9. Her ay düzenli olarak toplantı düzenler. Toplantıda; çalışma sistemi ve İndikatör sonuçlarını değerlendirir. Ayrıca hemşirelik hizmetlerinin işleyişini aksatan sorunlar için çözüm yolları geliştirir.
 10. Çalışma grubunun toplantılarına başkan önderlik eder, başkanının katılamadığı durumlarda yardımcısı başkanlık eder.
 11. Kalite kontrol çalışma grubu tarafından yapılan toplantıda, üyeler tarafından alınan kararlar oy birliği/ oy çokluğu ile kabul edilir ve imzalanır. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’nün teklifiyle Merkez Müdürünün onayına sunulur.
 12. Birimlerde yapılan tüm kalite geliştirme çalışmaları, yılsonunda ‘Kalite Kontrol Grubu Faaliyet Raporu’ olarak Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla Merkez Müdürlüğüne sunulur.
 13. Yürütülen kalite kontrol çalışmalarına ait toplantı tutanakları, raporlar ve diğer dokümanların muhafaza edilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin