Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması; izolasyon uygulamaları ve hastane temizliği prosedürünün uygulanması, dezenfeksiyon-sterilizasyon ilkelerinin belirlenmesi ve tüm personelin (hekim, hemşire, hastabakıcı, temizlik personeli) hastane enfeksiyonları kontrolü ve önlemleri hakkında eğitilmesi ve hastane enfeksiyonları kontrolü ve önlemleri politikaların geliştirilmesine/iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

DAYANAK: 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 13. Maddesine ve 14.09.2012 tarihinde yayınlanan BEÜ Yönetmeliği esaslarına dayanılarak düzenlenmiştir.

HEDEFLER

 1. Hastane enfeksiyonlarını önemli ölçüde azaltmak ve bu enfeksiyonlara neden olan etmenleri engellemek,
 2. Tüm personele (hekim, hemşire, hastabakıcı, temizlik personeli) atık yönetimi, hastane temizliği, standart önlemler, izolasyon önlemleri ve birime/alana yönelik enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili eğitim vermek,
 3. Günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişenya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak ve bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 4. Sağlık bakım kalitesi standartlarını en üst seviyede tutmaktır.

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyolojilaboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 2. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek ve toplanansürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,
 3. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları Enfeksiyon Kontrol Hekimi’ne bildirmek,
 4. Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
 5. Periyodik aralıklarla Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,
 6. Bölümlerle ilgili sorunları Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,
 7. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
 8. Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,
 9. Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermek,
 10. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek,
 11. Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
 12. Alınan önlemlerinin uygunluğunu ve uyulabilirliğini denetlemek,
 13. Tüm personele (hekim, hemşire, hastabakıcı, temizlik personeli) enfeksiyon kontrolü ve önlemlerini anlatmak,
 14. Periyodik aralıklarla çamaşırhane, mutfak, su deposu, morg, merkezi sterilizasyon ünitesi vb. ünitelerde denetim yapmak ve denetim raporlarını Merkez Müdürlüğüne sunmak,
 15. C Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika programı kapsamında dış merkezlerden başvuran kursiyerlerin eğitimine yönelik ders programlarını hazırlayarak, teorik ve pratik eğitimlerine birebir katılıp en kaliteli eğitimi almalarını sağlamak,
 16. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek ve toplanansürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,
 17. Tüm yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarını kayıt altına almak, analiz etmek ve ilgili birimler ile irtibata geçmek,
 18. C. Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin görev/sorumluluklarını yerine getirmek,
 19. Yürütülen çalışmalara ait toplantı tutanakları, raporlar ve diğer dokümanların ilgili birimde muhafaza edilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin