Belgeler

2017 Yılı 1. Dönem Hizmet İçi Eğitim Konuları
Cpr İle Yaşam Desteği
EKG Eğitimi
Hasta Güvenliği
İlaç Güvenliği
İletişim
Kemoterapi Ajanlarını Güvenli Uygulama

2017 Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Kitapçığı İçin Tıklayınız.

2017 Hemşirelik Hizmetleri Bilimsel Çalışmalar Dergisi İçin Tıklayınız.

2016 Yılı 2. Dönem Hizmet İçi Eğitim Konuları
Cpr temel ileri yaşam
EKG ve ritim bozuklukları
Mobbing

2016 Yılı 1. Dönem Hizmet İçin Eğitim Programları
Akılcı İlaç Kullanımı
Hasta Güvenliği
İletişim ve Teropatik Yaklaşımlar
Öfke ve Başetme Yöntemleri Şirin
Stres ve Başaçıkma Yöntemleri

2015 yılı 2. Dönem Hizmet İçi Eğitim Konuları
Atık Yonetimi
Çalışan Güvenliği-1
Çalışan Güvenliği-2
EKG
EKG-
El Hijyeni
Hasta Hakları
Hemovijilans Hemşireliği Model Projesi
İzolasyon Yöntemleri
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları

2015 yılı 1. Dönem Hizmet İçi Eğitim Konuları
İzolasyon Yöntemleri
Anne Sütü ve Emzirme
Atık Yonetimi
El Hijyeni
Güvenli İlaç Uygulamaları
Hasta Güvenliği
Hasta Kısıtlamaları
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları
Yenidoğan Bakımı

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Sunumları
Bası Yarası ve Hemşirelik Bakımı
Hasta Hakları
Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)
Elektrokardiyografi (EKG)
El Hijyeni
Güvenli İlaç Uygulamaları ve Hemşirenin Rolü
Hastane Temizliği ve Atık Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Hasta / Sağlık Personeli İletişimi
Kan Transfüzyonu
Kemoterapi Uygulamaları
Ödem Nedir ?
Sıvı-Elektrolit Dengesi , Asit-Baz ve Hemşirelik Bakımı
İzolasyon Önlemleri
Stres ve Başetme Yöntemleri
Glaskow Koma Skalası
Hastane Temizliği , Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri

Hemşirelik Bakım Talimatları 2014
Bakım Talimatları İçerik
Bakım Talimatları


Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Sunumları
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
ASİT-BAZ DENGESİ / DENGESİZLİKLERİ
SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ
STANDART ÖNLEMLER VE İZOLASYONLAR
ATIK YÖNETİMİ
Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon
Atık yönetimi
Damar Yolu Açılması
Diyabet ve İnsülin Uygulamaları
Güvenli İlaç Uygulamaları


Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı İçin Tıklayınız.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Teorik Eğitim Konuları – I Tıklayınız.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Teorik Eğitim Konuları – II Tıklayınız.

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Teorik Eğitim Konuları Tıklayınız.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin